Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(15Z,18Z,21Z,24Z,27Z-triacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM937921
formulaC75H127NO9P
charge-1
mass1217.785981
referenceslm:000630306
Image of MNXM937921
InChIKeyLFOZPLSZMXZTKW-ZTMVIFDSSA-M
InChIInChI=1S/C75H128NO9P/c1-4-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-35-36-37-39-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-63-66-74(78)82-70-72(71-84-86(80,81)83-69-68-76-73(77)65-62-9-6-3)85-75(79)67-64-61-59-57-55-53-51-49-47-45-43-41-38-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-5-2/h7-8,10-11,14-17,20-23,26-29,32-34,38,72H,4-6,9,12-13,18-19,24-25,30-31,35-37,39-71H2,1-3H3,(H,76,77)(H,80,81)/p-1/b10-7-,11-8-,16-14-,17-15-,22-20-,23-21-,28-26-,29-27-,34-32-,38-33-/t72-/m1/s1
SMILESCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630306 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(15Z,18Z,21Z,24Z,27Z-triacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexanoyl-ethanolamine
N-hexanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(15Z,18Z,21Z,24Z,27Z-triacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/30:5(15Z,18Z,21Z,24Z,27Z)/6:0)