Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM937968
formulaC91H159NO9P
charge-1
mass1442.211261
referenceslm:000630353
Image of MNXM937968
InChIKeyGQFURSLUVVCLDE-ODGQQIGXSA-M
InChIInChI=1S/C91H160NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-65-68-71-74-77-80-83-91(95)101-88(87-100-102(96,97)99-85-84-92-89(93)81-78-75-72-69-66-63-24-21-18-15-12-9-6-3)86-98-90(94)82-79-76-73-70-67-64-61-59-57-55-53-51-49-47-45-42-40-38-36-34-32-30-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-20,25-28,31-34,37-40,88H,4-6,9,12-15,18,21-24,29-30,35-36,41-87H2,1-3H3,(H,92,93)(H,96,97)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,27-25-,28-26-,33-31-,34-32-,39-37-,40-38-/t88-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630353 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine
N-hexadecanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/16:0)