Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(23Z,26Z,29Z,32Z,35Z-octatriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-octadecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM937983
formulaC95H167NO9P
charge-1
mass1498.317581
referenceslm:000630368
Image of MNXM937983
InChIKeyCDVXRCPOTCYCQM-BQFJESJWSA-M
InChIInChI=1S/C95H168NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-36-38-40-42-44-45-46-47-49-51-53-55-57-59-61-63-66-69-72-75-78-81-84-87-95(99)105-92(91-104-106(100,101)103-89-88-96-93(97)85-82-79-76-73-70-67-64-27-24-21-18-15-12-9-6-3)90-102-94(98)86-83-80-77-74-71-68-65-62-60-58-56-54-52-50-48-43-41-39-37-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-20,25-26,28-29,32-35,38-41,92H,4-6,9,12-15,18,21-24,27,30-31,36-37,42-91H2,1-3H3,(H,96,97)(H,100,101)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,34-32-,35-33-,40-38-,41-39-/t92-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630368 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(23Z,26Z,29Z,32Z,35Z-octatriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-octadecanoyl-ethanolamine
N-octadecanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(23Z,26Z,29Z,32Z,35Z-octatriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/38:5(23Z,26Z,29Z,32Z,35Z)/18:0)