Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(10Z,13Z,16Z,19Z,22Z,25Z-octacosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938044
formulaC87H141NO9P
charge-1
mass1376.025541
referenceslm:000630429
Image of MNXM938044
InChIKeyWQENXBMXYFTUMO-DWPJHWAWSA-M
InChIInChI=1S/C87H142NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-33-35-37-39-40-41-42-43-44-46-47-49-51-54-57-60-63-66-69-72-75-78-86(90)94-82-84(83-96-98(92,93)95-81-80-88-85(89)77-74-71-68-65-62-59-56-53-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)97-87(91)79-76-73-70-67-64-61-58-55-52-50-48-45-38-36-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-21,25-30,33-36,39-40,45,48,52,55-56,59,65,68,84H,4-6,9,12-15,22-24,31-32,37-38,41-44,46-47,49-51,53-54,57-58,60-64,66-67,69-83H2,1-3H3,(H,88,89)(H,92,93)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,35-33-,36-34-,40-39-,48-45-,55-52-,59-56-,68-65-/t84-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630429 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(10Z,13Z,16Z,19Z,22Z,25Z-octacosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine
N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(10Z,13Z,16Z,19Z,22Z,25Z-octacosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/28:6(10Z,13Z,16Z,19Z,22Z,25Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))