Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(14Z,17Z,20Z,23Z,26Z,29Z-dotriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938068
formulaC89H147NO9P
charge-1
mass1406.094581
referenceslm:000630453
Image of MNXM938068
InChIKeyOOXZONKJDTYOIK-QRQRFZJESA-M
InChIInChI=1S/C89H148NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-36-38-40-42-43-45-46-48-50-52-54-56-59-62-65-68-71-74-77-80-88(92)96-84-86(85-98-100(94,95)97-83-82-90-87(91)79-76-73-70-67-64-61-58-27-24-21-18-15-12-9-6-3)99-89(93)81-78-75-72-69-66-63-60-57-55-53-51-49-47-44-41-39-37-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-12,16-21,25-29,32-35,38-41,47,49,58,86H,4-6,13-15,22-24,30-31,36-37,42-46,48,50-57,59-85H2,1-3H3,(H,90,91)(H,94,95)/p-1/b10-7-,11-8-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,34-32-,35-33-,40-38-,41-39-,49-47-,58-27-/t86-/m1/s1
SMILESCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630453 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(14Z,17Z,20Z,23Z,26Z,29Z-dotriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-ethanolamine
N-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(14Z,17Z,20Z,23Z,26Z,29Z-dotriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/32:6(14Z,17Z,20Z,23Z,26Z,29Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))