Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(9Z-octadecenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938214
formulaC77H131NO9P
charge-1
mass1245.839141
referenceslm:000630599
Image of MNXM938214
InChIKeyMNNCTBPISQFNOO-MYSUZMJCSA-M
InChIInChI=1S/C77H132NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-45-47-50-53-56-59-62-65-68-76(80)84-72-74(87-77(81)69-66-63-60-57-54-51-48-44-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)73-86-88(82,83)85-71-70-78-75(79)67-64-61-58-55-52-49-46-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7,10,16-17,19-20,25-29,31-32,34-35,46,48,51,57,60,74H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,30,33,36-45,47,49-50,52-56,58-59,61-73H2,1-3H3,(H,78,79)(H,82,83)/p-1/b10-7-,19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,32-31-,35-34-,46-27-,51-48-,60-57-/t74-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630599 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(9Z-octadecenoyl)-ethanolamine
N-(9Z-octadecenoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z))