Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(11Z,14Z,17Z,20Z-hexacosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938251
formulaC87H141NO9P
charge-1
mass1376.025541
referenceslm:000630636
Image of MNXM938251
InChIKeyKRAPCQZQAOAQOI-CSSHAPBTSA-M
InChIInChI=1S/C87H142NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-36-38-39-40-41-42-43-44-45-47-48-51-54-57-60-63-66-69-72-75-78-86(90)94-82-84(97-87(91)79-76-73-70-67-64-61-58-55-52-49-46-37-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)83-96-98(92,93)95-81-80-88-85(89)77-74-71-68-65-62-59-56-53-50-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7,9-10,12,16-21,25-30,34-37,39-40,49-50,52-53,59,62,68,71,84H,4-6,8,11,13-15,22-24,31-33,38,41-48,51,54-58,60-61,63-67,69-70,72-83H2,1-3H3,(H,88,89)(H,92,93)/p-1/b10-7-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,36-34-,37-35-,40-39-,52-49-,53-50-,62-59-,71-68-/t84-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630636 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(11Z,14Z,17Z,20Z-hexacosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-ethanolamine
N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(11Z,14Z,17Z,20Z-hexacosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/26:4(11Z,14Z,17Z,20Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))