Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(15Z,18Z,21Z,24Z-triacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938282
formulaC89H149NO9P
charge-1
mass1408.110461
referenceslm:000630667
Image of MNXM938282
InChIKeyYPHROFZOEZOFED-XXQYVXKZSA-M
InChIInChI=1S/C89H150NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-33-35-37-39-41-42-43-44-46-47-49-51-53-56-59-62-65-68-71-74-77-80-88(92)96-84-86(85-98-100(94,95)97-83-82-90-87(91)79-76-73-70-67-64-61-58-55-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)99-89(93)81-78-75-72-69-66-63-60-57-54-52-50-48-45-40-38-36-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-21,25-30,33-36,39-41,45,58,61,67,70,86H,4-6,8-9,11-15,22-24,31-32,37-38,42-44,46-57,59-60,62-66,68-69,71-85H2,1-3H3,(H,90,91)(H,94,95)/p-1/b10-7-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,35-33-,36-34-,41-39-,45-40-,61-58-,70-67-/t86-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630667 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(15Z,18Z,21Z,24Z-triacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine
N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(15Z,18Z,21Z,24Z-triacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/30:4(15Z,18Z,21Z,24Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))