Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(19Z,22Z,25Z,28Z-tetratriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938299
formulaC79H137NO9P
charge-1
mass1275.908181
referenceslm:000630684
Image of MNXM938299
InChIKeyLFQXLHMRBHPVAP-RGNUPBIQSA-M
InChIInChI=1S/C79H138NO9P/c1-4-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-67-70-78(82)86-74-76(75-88-90(84,85)87-73-72-80-77(81)69-66-9-6-3)89-79(83)71-68-65-63-61-59-57-55-53-51-49-47-45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-5-2/h7,10,14-17,20-23,26-29,32-35,76H,4-6,8-9,11-13,18-19,24-25,30-31,36-75H2,1-3H3,(H,80,81)(H,84,85)/p-1/b10-7-,16-14-,17-15-,22-20-,23-21-,28-26-,29-27-,34-32-,35-33-/t76-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630684 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(19Z,22Z,25Z,28Z-tetratriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexanoyl-ethanolamine
N-hexanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(19Z,22Z,25Z,28Z-tetratriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/34:4(19Z,22Z,25Z,28Z)/6:0)