Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(19Z,22Z,25Z,28Z-tetratriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-decanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938301
formulaC83H145NO9P
charge-1
mass1332.014501
referenceslm:000630686
Image of MNXM938301
InChIKeyOPQPFWJAJNEWBF-VNSPBMRKSA-M
InChIInChI=1S/C83H146NO9P/c1-4-7-10-13-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-65-68-71-74-82(86)90-78-80(79-92-94(88,89)91-77-76-84-81(85)73-70-67-64-15-12-9-6-3)93-83(87)75-72-69-66-63-61-59-57-55-53-51-49-47-45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-19,22-25,28-31,34-37,80H,4-6,8-9,11-15,20-21,26-27,32-33,38-79H2,1-3H3,(H,84,85)(H,88,89)/p-1/b10-7-,18-16-,19-17-,24-22-,25-23-,30-28-,31-29-,36-34-,37-35-/t80-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630686 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(19Z,22Z,25Z,28Z-tetratriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-decanoyl-ethanolamine
N-decanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(19Z,22Z,25Z,28Z-tetratriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/34:4(19Z,22Z,25Z,28Z)/10:0)