Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(19Z,22Z,25Z,28Z-tetratriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938304
formulaC89H157NO9P
charge-1
mass1416.173981
referenceslm:000630689
Image of MNXM938304
InChIKeyGRGYISSGAJZKIC-DXLJHCILSA-M
InChIInChI=1S/C89H158NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-62-65-68-71-74-77-80-88(92)96-84-86(85-98-100(94,95)97-83-82-90-87(91)79-76-73-70-67-64-61-24-21-18-15-12-9-6-3)99-89(93)81-78-75-72-69-66-63-60-58-56-54-52-50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,25-28,31-34,37-40,86H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,29-30,35-36,41-85H2,1-3H3,(H,90,91)(H,94,95)/p-1/b10-7-,19-16-,20-17-,27-25-,28-26-,33-31-,34-32-,39-37-,40-38-/t86-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630689 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(19Z,22Z,25Z,28Z-tetratriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine
N-hexadecanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(19Z,22Z,25Z,28Z-tetratriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/34:4(19Z,22Z,25Z,28Z)/16:0)