Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(21Z,24Z,27Z,30Z-hexatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-decanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938315
formulaC85H149NO9P
charge-1
mass1360.067661
referenceslm:000630700
Image of MNXM938315
InChIKeyLCPOBPNMZNVRGI-ZTZVJNFBSA-M
InChIInChI=1S/C85H150NO9P/c1-4-7-10-13-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63-65-68-71-74-77-85(89)95-82(81-94-96(90,91)93-79-78-86-83(87)75-72-69-66-15-12-9-6-3)80-92-84(88)76-73-70-67-64-62-60-58-56-54-52-50-48-46-44-42-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-14-11-8-5-2/h8,11,16-19,22-25,28-31,34-37,82H,4-7,9-10,12-15,20-21,26-27,32-33,38-81H2,1-3H3,(H,86,87)(H,90,91)/p-1/b11-8-,18-16-,19-17-,24-22-,25-23-,30-28-,31-29-,36-34-,37-35-/t82-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630700 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(21Z,24Z,27Z,30Z-hexatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-decanoyl-ethanolamine
N-decanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(21Z,24Z,27Z,30Z-hexatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/36:4(21Z,24Z,27Z,30Z)/10:0)