Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(21Z,24Z,27Z,30Z-hexatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-tetradecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938317
formulaC89H157NO9P
charge-1
mass1416.173981
referenceslm:000630702
Image of MNXM938317
InChIKeyKVAYZHKHCXOENM-AEWDCFJYSA-M
InChIInChI=1S/C89H158NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63-66-69-72-75-78-81-89(93)99-86(85-98-100(94,95)97-83-82-90-87(91)79-76-73-70-67-64-21-18-15-12-9-6-3)84-96-88(92)80-77-74-71-68-65-62-60-58-56-54-52-50-48-46-44-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,16-17,19-20,24-27,30-33,36-39,86H,4-7,9-10,12-15,18,21-23,28-29,34-35,40-85H2,1-3H3,(H,90,91)(H,94,95)/p-1/b11-8-,19-16-,20-17-,26-24-,27-25-,32-30-,33-31-,38-36-,39-37-/t86-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630702 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(21Z,24Z,27Z,30Z-hexatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-tetradecanoyl-ethanolamine
N-tetradecanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(21Z,24Z,27Z,30Z-hexatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/36:4(21Z,24Z,27Z,30Z)/14:0)