Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(21Z,24Z,27Z,30Z-hexatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938320
formulaC93H159NO9P
charge-1
mass1466.232661
referenceslm:000630705
Image of MNXM938320
InChIKeyDIGVNWQQDDJUSD-KUTFMKDQSA-M
InChIInChI=1S/C93H160NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-36-38-40-42-44-45-47-49-51-53-55-57-59-61-64-67-70-73-76-79-82-85-93(97)103-90(89-102-104(98,99)101-87-86-94-91(95)83-80-77-74-71-68-65-62-27-24-21-18-15-12-9-6-3)88-100-92(96)84-81-78-75-72-69-66-63-60-58-56-54-52-50-48-46-43-41-39-37-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8-9,11-12,16-21,25-29,32-35,38-41,62,90H,4-7,10,13-15,22-24,30-31,36-37,42-61,63-89H2,1-3H3,(H,94,95)(H,98,99)/p-1/b11-8-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,34-32-,35-33-,40-38-,41-39-,62-27-/t90-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630705 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(21Z,24Z,27Z,30Z-hexatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-ethanolamine
N-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(21Z,24Z,27Z,30Z-hexatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/36:4(21Z,24Z,27Z,30Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))