Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(21Z,24Z,27Z,30Z-hexatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938324
formulaC95H161NO9P
charge-1
mass1492.269941
referenceslm:000630709
Image of MNXM938324
InChIKeyKOHNQTWHWDXFIT-IQQYTBTRSA-M
InChIInChI=1S/C95H162NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-33-35-37-39-41-43-45-46-48-50-52-54-56-58-60-63-66-69-72-75-78-81-84-87-95(99)105-92(91-104-106(100,101)103-89-88-96-93(97)85-82-79-76-73-70-67-64-61-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)90-102-94(98)86-83-80-77-74-71-68-65-62-59-57-55-53-51-49-47-44-42-40-38-36-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,16-21,25-30,33-36,39-42,64,67,73,76,92H,4-7,9-10,12-15,22-24,31-32,37-38,43-63,65-66,68-72,74-75,77-91H2,1-3H3,(H,96,97)(H,100,101)/p-1/b11-8-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,35-33-,36-34-,41-39-,42-40-,67-64-,76-73-/t92-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630709 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(21Z,24Z,27Z,30Z-hexatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine
N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(21Z,24Z,27Z,30Z-hexatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/36:4(21Z,24Z,27Z,30Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))