Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(23Z,26Z,29Z,32Z-octatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938327
formulaC83H145NO9P
charge-1
mass1332.014501
referenceslm:000630712
Image of MNXM938327
InChIKeyOZHAGQKFGFTZOK-VICAMCMYSA-M
InChIInChI=1S/C83H146NO9P/c1-4-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-39-40-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63-65-67-69-72-75-83(87)93-80(79-92-94(88,89)91-77-76-84-81(85)73-70-9-6-3)78-90-82(86)74-71-68-66-64-62-60-58-56-54-52-50-48-46-44-42-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-5-2/h8,11,14-17,20-23,26-29,32-35,80H,4-7,9-10,12-13,18-19,24-25,30-31,36-79H2,1-3H3,(H,84,85)(H,88,89)/p-1/b11-8-,16-14-,17-15-,22-20-,23-21-,28-26-,29-27-,34-32-,35-33-/t80-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630712 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(23Z,26Z,29Z,32Z-octatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexanoyl-ethanolamine
N-hexanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(23Z,26Z,29Z,32Z-octatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/38:4(23Z,26Z,29Z,32Z)/6:0)