Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(23Z,26Z,29Z,32Z-octatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938334
formulaC95H163NO9P
charge-1
mass1494.285821
referenceslm:000630719
Image of MNXM938334
InChIKeyLVQFSLJWQXNDQQ-DNTZRQCGSA-M
InChIInChI=1S/C95H164NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-36-38-40-42-44-45-46-47-49-51-53-55-57-59-61-63-66-69-72-75-78-81-84-87-95(99)105-92(91-104-106(100,101)103-89-88-96-93(97)85-82-79-76-73-70-67-64-27-24-21-18-15-12-9-6-3)90-102-94(98)86-83-80-77-74-71-68-65-62-60-58-56-54-52-50-48-43-41-39-37-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8-9,11-12,16-21,25-29,32-35,38-41,64,92H,4-7,10,13-15,22-24,30-31,36-37,42-63,65-91H2,1-3H3,(H,96,97)(H,100,101)/p-1/b11-8-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,34-32-,35-33-,40-38-,41-39-,64-27-/t92-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630719 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(23Z,26Z,29Z,32Z-octatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-ethanolamine
N-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(23Z,26Z,29Z,32Z-octatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/38:4(23Z,26Z,29Z,32Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))