Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(23Z,26Z,29Z,32Z-octatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938338
formulaC97H165NO9P
charge-1
mass1520.323101
referenceslm:000630723
Image of MNXM938338
InChIKeyKDOXIIJZCGVXAF-GVOBVPQSSA-M
InChIInChI=1S/C97H166NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-33-35-37-39-41-43-45-46-47-48-50-52-54-56-58-60-62-65-68-71-74-77-80-83-86-89-97(101)107-94(93-106-108(102,103)105-91-90-98-95(99)87-84-81-78-75-72-69-66-63-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)92-104-96(100)88-85-82-79-76-73-70-67-64-61-59-57-55-53-51-49-44-42-40-38-36-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,16-21,25-30,33-36,39-42,66,69,75,78,94H,4-7,9-10,12-15,22-24,31-32,37-38,43-65,67-68,70-74,76-77,79-93H2,1-3H3,(H,98,99)(H,102,103)/p-1/b11-8-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,35-33-,36-34-,41-39-,42-40-,69-66-,78-75-/t94-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630723 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(23Z,26Z,29Z,32Z-octatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine
N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(23Z,26Z,29Z,32Z-octatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/38:4(23Z,26Z,29Z,32Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))