Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938348
formulaC79H129NO9P
charge-1
mass1267.844661
referenceslm:000630733
Image of MNXM938348
InChIKeyWNZWDRCGASHZFJ-CTGOCAQVSA-M
InChIInChI=1S/C79H130NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-45-46-49-52-55-58-61-64-67-70-78(82)86-74-76(89-79(83)71-68-65-62-59-56-53-50-47-44-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)75-88-90(84,85)87-73-72-80-77(81)69-66-63-60-57-54-51-48-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7,9-10,12,16-21,25-29,32-33,35-36,44,47-48,53,56,62,65,76H,4-6,8,11,13-15,22-24,30-31,34,37-43,45-46,49-52,54-55,57-61,63-64,66-75H2,1-3H3,(H,80,81)(H,84,85)/p-1/b10-7-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,33-32-,36-35-,47-44-,48-27-,56-53-,65-62-/t76-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630733 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-ethanolamine
N-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))