Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(10Z,13Z,16Z,19Z,22Z-octacosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-decanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938385
formulaC77H131NO9P
charge-1
mass1245.839141
referenceslm:000630770
Image of MNXM938385
InChIKeyYTJCUSQMZDAAJW-FJGVXZHPSA-M
InChIInChI=1S/C77H132NO9P/c1-4-7-10-13-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-35-36-37-38-39-41-42-44-46-48-50-52-54-56-59-62-65-68-76(80)84-72-74(73-86-88(82,83)85-71-70-78-75(79)67-64-61-58-15-12-9-6-3)87-77(81)69-66-63-60-57-55-53-51-49-47-45-43-40-33-31-29-27-25-23-21-19-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-19,22-25,28-31,34-35,40,43,47,49,74H,4-6,8-9,11-15,20-21,26-27,32-33,36-39,41-42,44-46,48,50-73H2,1-3H3,(H,78,79)(H,82,83)/p-1/b10-7-,18-16-,19-17-,24-22-,25-23-,30-28-,31-29-,35-34-,43-40-,49-47-/t74-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630770 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(10Z,13Z,16Z,19Z,22Z-octacosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-decanoyl-ethanolamine
N-decanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(10Z,13Z,16Z,19Z,22Z-octacosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/28:5(10Z,13Z,16Z,19Z,22Z)/10:0)