Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z-triacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938402
formulaC85H147NO9P
charge-1
mass1358.051781
referenceslm:000630787
Image of MNXM938402
InChIKeyWOWFMMAAQWFXGE-NEXSWRJYSA-M
InChIInChI=1S/C85H148NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-31-33-35-37-39-40-41-42-44-45-47-49-51-53-55-58-61-64-67-70-73-76-84(88)92-80-82(81-94-96(90,91)93-79-78-86-83(87)75-72-69-66-63-60-57-24-21-18-15-12-9-6-3)95-85(89)77-74-71-68-65-62-59-56-54-52-50-48-46-43-38-36-34-32-30-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,25-28,31-34,37-39,43,48,50,82H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,29-30,35-36,40-42,44-47,49,51-81H2,1-3H3,(H,86,87)(H,90,91)/p-1/b10-7-,19-16-,20-17-,27-25-,28-26-,33-31-,34-32-,39-37-,43-38-,50-48-/t82-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630787 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z-triacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine
N-hexadecanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z-triacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/30:5(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z)/16:0)