Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z-triacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938407
formulaC87H145NO9P
charge-1
mass1380.057301
referenceslm:000630792
Image of MNXM938407
InChIKeyAIRWOGLBDHHWID-HJTIVINYSA-M
InChIInChI=1S/C87H146NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-36-38-40-41-42-43-45-46-48-50-52-54-57-60-63-66-69-72-75-78-86(90)94-82-84(83-96-98(92,93)95-81-80-88-85(89)77-74-71-68-65-62-59-56-27-24-21-18-15-12-9-6-3)97-87(91)79-76-73-70-67-64-61-58-55-53-51-49-47-44-39-37-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-21,25-29,32-35,38-40,44,49,51,56,62,65,84H,4-6,8-9,11-15,22-24,30-31,36-37,41-43,45-48,50,52-55,57-61,63-64,66-83H2,1-3H3,(H,88,89)(H,92,93)/p-1/b10-7-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,34-32-,35-33-,40-38-,44-39-,51-49-,56-27-,65-62-/t84-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630792 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z-triacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-ethanolamine
N-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z-triacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/30:5(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))