Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(11E-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938464
formulaC77H131NO9P
charge-1
mass1245.839141
referenceslm:000630849
Image of MNXM938464
InChIKeySRYQAYVBVHOSII-SJCMCUAWSA-M
InChIInChI=1S/C77H132NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-45-48-50-53-56-59-62-65-68-76(80)84-72-74(87-77(81)69-66-63-60-57-54-51-46-27-24-21-18-15-12-9-6-3)73-86-88(82,83)85-71-70-78-75(79)67-64-61-58-55-52-49-47-44-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-21,24-26,28-29,31-32,34-35,47,49,55,58,74H,4-6,8-9,11-15,18,22-23,27,30,33,36-46,48,50-54,56-57,59-73H2,1-3H3,(H,78,79)(H,82,83)/p-1/b10-7-,19-16-,20-17-,24-21+,28-25-,29-26-,32-31-,35-34-,49-47-,58-55-/t74-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630849 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(11E-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine
N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(11E-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/18:1(11E)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))