Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(11Z-octadecenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938479
formulaC75H133NO9P
charge-1
mass1223.833621
referenceslm:000630864
Image of MNXM938479
InChIKeySSYSLJQJRDHXIE-VHYDCUEPSA-M
InChIInChI=1S/C75H134NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-48-51-54-57-60-63-66-74(78)82-70-72(85-75(79)67-64-61-58-55-52-49-45-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-84-86(80,81)83-69-68-76-73(77)65-62-59-56-53-50-47-44-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19-20,23,25,27-28,30-31,33-34,45,72H,4-6,8-9,11-15,17-18,21-22,24,26,29,32,35-44,46-71H2,1-3H3,(H,76,77)(H,80,81)/p-1/b10-7-,19-16-,23-20-,28-25-,31-30-,34-33-,45-27-/t72-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630864 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(11Z-octadecenoyl)-ethanolamine
N-(11Z-octadecenoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/18:1(9Z)/18:1(11Z))