Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938486
formulaC75H135NO9P
charge-1
mass1225.849501
referenceslm:000630871
Image of MNXM938486
InChIKeyQUCTXCFOQWVICZ-RLFRMPQWSA-M
InChIInChI=1S/C75H136NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-44-45-48-51-54-57-60-63-66-74(78)82-70-72(85-75(79)67-64-61-58-55-52-49-46-43-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2)71-84-86(80,81)83-69-68-76-73(77)65-62-59-56-53-50-47-24-21-18-15-12-9-6-3/h7,10,16,19,25-28,30-31,33-34,72H,4-6,8-9,11-15,17-18,20-24,29,32,35-71H2,1-3H3,(H,76,77)(H,80,81)/p-1/b10-7-,19-16-,27-25-,28-26-,31-30-,34-33-/t72-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630871 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine
N-hexadecanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/20:1(11Z)/16:0)