Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-tetradecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938513
formulaC77H139NO9P
charge-1
mass1253.902661
referenceslm:000630898
Image of MNXM938513
InChIKeyLCSDQNDBOKQGLT-CIPBZQSHSA-M
InChIInChI=1S/C77H140NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-43-44-46-48-50-53-56-59-62-65-68-76(80)84-72-74(73-86-88(82,83)85-71-70-78-75(79)67-64-61-58-55-52-21-18-15-12-9-6-3)87-77(81)69-66-63-60-57-54-51-49-47-45-42-31-29-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19,24-27,30,32,34-35,74H,4-6,8-9,11-15,17-18,20-23,28-29,31,33,36-73H2,1-3H3,(H,78,79)(H,82,83)/p-1/b10-7-,19-16-,26-24-,27-25-,32-30-,35-34-/t74-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630898 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-tetradecanoyl-ethanolamine
N-tetradecanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/24:1(15Z)/14:0)