Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938514
formulaC79H143NO9P
charge-1
mass1281.955821
referenceslm:000630899
Image of MNXM938514
InChIKeyIQYUMQWSAQGRBF-IWFITHKLSA-M
InChIInChI=1S/C79H144NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-31-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-44-45-47-49-52-55-58-61-64-67-70-78(82)86-74-76(75-88-90(84,85)87-73-72-80-77(81)69-66-63-60-57-54-51-24-21-18-15-12-9-6-3)89-79(83)71-68-65-62-59-56-53-50-48-46-43-32-30-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19,25-28,31,33,35-36,76H,4-6,8-9,11-15,17-18,20-24,29-30,32,34,37-75H2,1-3H3,(H,80,81)(H,84,85)/p-1/b10-7-,19-16-,27-25-,28-26-,33-31-,36-35-/t76-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630899 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine
N-hexadecanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/24:1(15Z)/16:0)