Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(17Z-hexacosenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-decanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938525
formulaC75H135NO9P
charge-1
mass1225.849501
referenceslm:000630910
Image of MNXM938525
InChIKeyNBBFIAIGMPELAX-JPUAVDKVSA-M
InChIInChI=1S/C75H136NO9P/c1-4-7-10-13-16-18-20-22-24-26-28-30-32-33-34-35-36-37-38-39-41-42-44-46-48-50-52-54-57-60-63-66-74(78)82-70-72(71-84-86(80,81)83-69-68-76-73(77)65-62-59-56-15-12-9-6-3)85-75(79)67-64-61-58-55-53-51-49-47-45-43-40-31-29-27-25-23-21-19-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,18,22-25,28,30,33-34,72H,4-6,8-9,11-15,17,19-21,26-27,29,31-32,35-71H2,1-3H3,(H,76,77)(H,80,81)/p-1/b10-7-,18-16-,24-22-,25-23-,30-28-,34-33-/t72-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630910 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(17Z-hexacosenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-decanoyl-ethanolamine
N-decanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(17Z-hexacosenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/26:1(17Z)/10:0)