Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(13-methyltetradecanoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938590
formulaC74H127NO9P
charge-1
mass1205.775281
referenceslm:000630975
Image of MNXM938590
InChIKeyRDQRXGRAWOCZET-LBHYGESVSA-M
InChIInChI=1S/C74H128NO9P/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-38-40-42-44-48-52-56-60-64-73(77)81-68-71(84-74(78)65-61-57-53-49-45-46-50-54-58-62-70(3)4)69-83-85(79,80)82-67-66-75-72(76)63-59-55-51-47-43-41-39-37-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h7,9,13-16,19-22,24-25,27-28,39,41,47,51,70-71H,5-6,8,10-12,17-18,23,26,29-38,40,42-46,48-50,52-69H2,1-4H3,(H,75,76)(H,79,80)/p-1/b9-7-,15-13-,16-14-,21-19-,22-20-,25-24-,28-27-,41-39-,51-47-/t71-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCC(C)C

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630975 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(13-methyltetradecanoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine
N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(13-methyltetradecanoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/15:0-13me/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))