Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-(11Z-octadecenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938619
formulaC70H125NO9P
charge-1
mass1155.716601
referenceslm:000631004
Image of MNXM938619
InChIKeyFYFRNYRZKSNVGW-NHBQBYRWSA-M
InChIInChI=1S/C70H126NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-43-45-47-50-52-55-58-61-69(73)77-65-67(80-70(74)62-59-56-53-49-21-18-15-12-9-6-3)66-79-81(75,76)78-64-63-71-68(72)60-57-54-51-48-46-44-42-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19-20,23-24,26,28-29,31-32,67H,4-6,8-9,11-15,17-18,21-22,25,27,30,33-66H2,1-3H3,(H,71,72)(H,75,76)/p-1/b10-7-,19-16-,23-20-,26-24-,29-28-,32-31-/t67-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631004 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-(11Z-octadecenoyl)-ethanolamine
N-(11Z-octadecenoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/13:0/18:1(11Z))