Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-pentadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-tetradecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938625
formulaC68H123NO9P
charge-1
mass1129.679321
referenceslm:000631010
Image of MNXM938625
InChIKeyDPNMHWSBVMQWTR-LKKJEJGWSA-M
InChIInChI=1S/C68H124NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-45-47-50-53-56-59-67(71)75-63-65(78-68(72)60-57-54-51-48-44-23-20-17-14-11-8-5-2)64-77-79(73,74)76-62-61-69-66(70)58-55-52-49-46-43-21-18-15-12-9-6-3/h7,10,16,19,24-25,27-28,30-31,65H,4-6,8-9,11-15,17-18,20-23,26,29,32-64H2,1-3H3,(H,69,70)(H,73,74)/p-1/b10-7-,19-16-,25-24-,28-27-,31-30-/t65-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631010 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-pentadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-tetradecanoyl-ethanolamine
N-tetradecanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-pentadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/15:0/14:0)