Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-nonadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938657
formulaC80H135NO9P
charge-1
mass1285.903001
referenceslm:000631042
Image of MNXM938657
InChIKeyCOXHZXYMEQCSQU-YFEUYUSRSA-M
InChIInChI=1S/C80H136NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-46-48-51-53-56-59-62-65-68-71-79(83)87-75-77(90-80(84)72-69-66-63-60-57-54-50-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)76-89-91(85,86)88-74-73-81-78(82)70-67-64-61-58-55-52-49-47-45-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-20,25-26,28-29,33-34,36-37,45,47,52,55,61,64,77H,4-6,9,12-15,18,21-24,27,30-32,35,38-44,46,48-51,53-54,56-60,62-63,65-76H2,1-3H3,(H,81,82)(H,85,86)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,34-33-,37-36-,47-45-,55-52-,64-61-/t77-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631042 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-nonadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-ethanolamine
N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-nonadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/19:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))