Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-tetradecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938681
formulaC67H119NO9P
charge-1
mass1113.636861
referenceslm:000631066
Image of MNXM938681
InChIKeyIENNKKQUUDSPKA-HLPIWFQOSA-M
InChIInChI=1S/C67H120NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-44-46-49-52-55-58-66(70)74-62-64(77-67(71)59-56-53-50-47-43-21-18-15-12-9-6-3)63-76-78(72,73)75-61-60-68-65(69)57-54-51-48-45-42-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,15-16,18-19,23-24,26-27,29-30,64H,4-6,8-9,11-14,17,20-22,25,28,31-63H2,1-3H3,(H,68,69)(H,72,73)/p-1/b10-7-,18-15-,19-16-,24-23-,27-26-,30-29-/t64-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631066 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-tetradecanoyl-ethanolamine
N-tetradecanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/14:1(9Z)/14:0)