Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938685
formulaC75H123NO9P
charge-1
mass1213.754221
referenceslm:000631070
Image of MNXM938685
InChIKeyJANLLWGFQSUMJD-RDXUJNEDSA-M
InChIInChI=1S/C75H124NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-43-45-47-49-52-54-57-60-63-66-74(78)82-70-72(85-75(79)67-64-61-58-55-50-21-18-15-12-9-6-3)71-84-86(80,81)83-69-68-76-73(77)65-62-59-56-53-51-48-46-44-42-29-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,15-20,24-27,30-31,33-34,42,44,48,51,56,59,72H,4-6,9,12-14,21-23,28-29,32,35-41,43,45-47,49-50,52-55,57-58,60-71H2,1-3H3,(H,76,77)(H,80,81)/p-1/b10-7-,11-8-,18-15-,19-16-,20-17-,26-24-,27-25-,31-30-,34-33-,44-42-,51-48-,59-56-/t72-/m1/s1
SMILESCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631070 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-ethanolamine
N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/14:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))