Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(14Z,17Z,20Z,23Z,26Z-dotriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938691
formulaC77H131NO9P
charge-1
mass1245.839141
referenceslm:000631076
Image of MNXM938691
InChIKeyZFIFYIUXXUUDMR-UBJQWQQNSA-M
InChIInChI=1S/C77H132NO9P/c1-4-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-37-39-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-65-68-76(80)84-72-74(73-86-88(82,83)85-71-70-78-75(79)67-64-9-6-3)87-77(81)69-66-63-61-59-57-55-53-51-49-47-45-43-41-38-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-5-2/h7,10,14-17,20-23,26-29,32-35,41,43,74H,4-6,8-9,11-13,18-19,24-25,30-31,36-40,42,44-73H2,1-3H3,(H,78,79)(H,82,83)/p-1/b10-7-,16-14-,17-15-,22-20-,23-21-,28-26-,29-27-,34-32-,35-33-,43-41-/t74-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631076 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(14Z,17Z,20Z,23Z,26Z-dotriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexanoyl-ethanolamine
N-hexanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(14Z,17Z,20Z,23Z,26Z-dotriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/32:5(14Z,17Z,20Z,23Z,26Z)/6:0)