Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(14Z,17Z,20Z,23Z,26Z-dotriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-tetradecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938695
formulaC85H147NO9P
charge-1
mass1358.051781
referenceslm:000631080
Image of MNXM938695
InChIKeyZMLZOTZLDXIXGR-FYEYPIQOSA-M
InChIInChI=1S/C85H148NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-41-43-44-46-48-50-52-54-56-58-61-64-67-70-73-76-84(88)92-80-82(81-94-96(90,91)93-79-78-86-83(87)75-72-69-66-63-60-21-18-15-12-9-6-3)95-85(89)77-74-71-68-65-62-59-57-55-53-51-49-47-45-42-39-37-35-33-31-29-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,24-27,30-33,36-39,45,47,82H,4-6,8-9,11-15,18,21-23,28-29,34-35,40-44,46,48-81H2,1-3H3,(H,86,87)(H,90,91)/p-1/b10-7-,19-16-,20-17-,26-24-,27-25-,32-30-,33-31-,38-36-,39-37-,47-45-/t82-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631080 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(14Z,17Z,20Z,23Z,26Z-dotriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-tetradecanoyl-ethanolamine
N-tetradecanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(14Z,17Z,20Z,23Z,26Z-dotriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/32:5(14Z,17Z,20Z,23Z,26Z)/14:0)