Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(14Z,17Z,20Z,23Z,26Z-dotriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938696
formulaC87H151NO9P
charge-1
mass1386.104941
referenceslm:000631081
Image of MNXM938696
InChIKeyDXMJNXDOZDICOE-KSNGLJBCSA-M
InChIInChI=1S/C87H152NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-31-33-35-37-39-41-42-44-45-47-49-51-53-55-57-60-63-66-69-72-75-78-86(90)94-82-84(83-96-98(92,93)95-81-80-88-85(89)77-74-71-68-65-62-59-24-21-18-15-12-9-6-3)97-87(91)79-76-73-70-67-64-61-58-56-54-52-50-48-46-43-40-38-36-34-32-30-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,25-28,31-34,37-40,46,48,84H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,29-30,35-36,41-45,47,49-83H2,1-3H3,(H,88,89)(H,92,93)/p-1/b10-7-,19-16-,20-17-,27-25-,28-26-,33-31-,34-32-,39-37-,40-38-,48-46-/t84-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631081 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(14Z,17Z,20Z,23Z,26Z-dotriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine
N-hexadecanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(14Z,17Z,20Z,23Z,26Z-dotriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/32:5(14Z,17Z,20Z,23Z,26Z)/16:0)