Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z-tetratriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938712
formulaC91H153NO9P
charge-1
mass1436.163621
referenceslm:000631097
Image of MNXM938712
InChIKeyWPAWFCRSBKULNF-FFHLWNFKSA-M
InChIInChI=1S/C91H154NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-61-64-67-70-73-76-79-82-90(94)98-86-88(87-100-102(96,97)99-85-84-92-89(93)81-78-75-72-69-66-63-60-27-24-21-18-15-12-9-6-3)101-91(95)83-80-77-74-71-68-65-62-59-57-55-53-51-49-47-45-43-41-39-37-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,9-10,12,16-21,25-29,32-35,38-41,45,47,60,88H,4-6,8,11,13-15,22-24,30-31,36-37,42-44,46,48-59,61-87H2,1-3H3,(H,92,93)(H,96,97)/p-1/b10-7-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,34-32-,35-33-,40-38-,41-39-,47-45-,60-27-/t88-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631097 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z-tetratriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-ethanolamine
N-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z-tetratriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/34:5(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))