Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z-hexatriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(9Z-octadecenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938732
formulaC93H161NO9P
charge-1
mass1468.248541
referenceslm:000631117
Image of MNXM938732
InChIKeySIAFLPIGYPRILN-FWXZIRQMSA-M
InChIInChI=1S/C93H162NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-36-38-40-42-44-45-47-49-51-53-55-57-59-61-64-67-70-73-76-79-82-85-93(97)103-90(89-102-104(98,99)101-87-86-94-91(95)83-80-77-74-71-68-65-62-27-24-21-18-15-12-9-6-3)88-100-92(96)84-81-78-75-72-69-66-63-60-58-56-54-52-50-48-46-43-41-39-37-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,16-17,19-20,25-29,32-35,38-41,44-45,62,90H,4-7,9-10,12-15,18,21-24,30-31,36-37,42-43,46-61,63-89H2,1-3H3,(H,94,95)(H,98,99)/p-1/b11-8-,19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,34-32-,35-33-,40-38-,41-39-,45-44-,62-27-/t90-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631117 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z-hexatriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(9Z-octadecenoyl)-ethanolamine
N-(9Z-octadecenoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z-hexatriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/36:5(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z)/18:1(9Z))