Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(20Z,23Z,26Z,29Z,32Z-octatriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-dodecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938736
formulaC89H155NO9P
charge-1
mass1414.158101
referenceslm:000631121
Image of MNXM938736
InChIKeyUMLAMDKHVKCZTD-MQHFVKJMSA-M
InChIInChI=1S/C89H156NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-42-43-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66-69-72-75-78-81-89(93)99-86(85-98-100(94,95)97-83-82-90-87(91)79-76-73-70-67-18-15-12-9-6-3)84-96-88(92)80-77-74-71-68-65-63-61-59-57-55-53-51-49-47-45-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,16-17,19-20,23-26,29-32,35-38,41-42,86H,4-7,9-10,12-15,18,21-22,27-28,33-34,39-40,43-85H2,1-3H3,(H,90,91)(H,94,95)/p-1/b11-8-,19-16-,20-17-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-,37-35-,38-36-,42-41-/t86-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631121 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(20Z,23Z,26Z,29Z,32Z-octatriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-dodecanoyl-ethanolamine
N-dodecanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(20Z,23Z,26Z,29Z,32Z-octatriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/38:5(20Z,23Z,26Z,29Z,32Z)/12:0)