Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938867
formulaC79H133NO9P
charge-1
mass1271.876421
referenceslm:000631252
Image of MNXM938867
InChIKeyQPSHEDBZXFSVRQ-IWNIBDQYSA-M
InChIInChI=1S/C79H134NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-46-48-50-53-55-58-61-64-67-70-78(82)86-74-76(89-79(83)71-68-65-62-59-56-51-24-21-18-15-12-9-6-3)75-88-90(84,85)87-73-72-80-77(81)69-66-63-60-57-54-52-49-47-45-30-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-20,25-28,31-32,34-35,45,47,52,54,60,63,76H,4-6,9,12-15,18,21-24,29-30,33,36-44,46,48-51,53,55-59,61-62,64-75H2,1-3H3,(H,80,81)(H,84,85)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,27-25-,28-26-,32-31-,35-34-,47-45-,54-52-,63-60-/t76-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631252 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-ethanolamine
N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/16:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))