Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-eicosanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-octadecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938893
formulaC79H145NO9P
charge-1
mass1283.971701
referenceslm:000631278
Image of MNXM938893
InChIKeyCJOGHYVPWIZSCR-UKAWRDIGSA-M
InChIInChI=1S/C79H146NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-47-49-52-55-58-61-64-67-70-78(82)86-74-76(89-79(83)71-68-65-62-59-56-53-50-46-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)75-88-90(84,85)87-73-72-80-77(81)69-66-63-60-57-54-51-48-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7,10,16,19,25,28,31-32,34-35,76H,4-6,8-9,11-15,17-18,20-24,26-27,29-30,33,36-75H2,1-3H3,(H,80,81)(H,84,85)/p-1/b10-7-,19-16-,28-25-,32-31-,35-34-/t76-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631278 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-eicosanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-octadecanoyl-ethanolamine
N-octadecanoyl-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-eicosanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/20:0/18:0)