Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-hexacosanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-octadecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938935
formulaC85H157NO9P
charge-1
mass1368.131181
referenceslm:000631320
Image of MNXM938935
InChIKeySWNRMDJHXXBLFR-LGCOQTBOSA-M
InChIInChI=1S/C85H158NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-47-48-50-52-55-58-61-64-67-70-73-76-84(88)92-80-82(81-94-96(90,91)93-79-78-86-83(87)75-72-69-66-63-60-57-54-27-24-21-18-15-12-9-6-3)95-85(89)77-74-71-68-65-62-59-56-53-51-49-46-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19,25,28,32,34,37-38,82H,4-6,8-9,11-15,17-18,20-24,26-27,29-31,33,35-36,39-81H2,1-3H3,(H,86,87)(H,90,91)/p-1/b10-7-,19-16-,28-25-,34-32-,38-37-/t82-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631320 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-hexacosanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-octadecanoyl-ethanolamine
N-octadecanoyl-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-hexacosanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/26:0/18:0)