Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-octacosanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-decanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938945
formulaC79H145NO9P
charge-1
mass1283.971701
referenceslm:000631330
Image of MNXM938945
InChIKeyOEAYBYDXOWLWNV-KOTWBSJXSA-M
InChIInChI=1S/C79H146NO9P/c1-4-7-10-13-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-35-36-37-38-39-40-41-43-44-46-48-50-52-54-56-58-61-64-67-70-78(82)86-74-76(75-88-90(84,85)87-73-72-80-77(81)69-66-63-60-15-12-9-6-3)89-79(83)71-68-65-62-59-57-55-53-51-49-47-45-42-33-31-29-27-25-23-21-19-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,18,22,24,28,30,34-35,76H,4-6,8-9,11-15,17,19-21,23,25-27,29,31-33,36-75H2,1-3H3,(H,80,81)(H,84,85)/p-1/b10-7-,18-16-,24-22-,30-28-,35-34-/t76-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631330 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-octacosanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-decanoyl-ethanolamine
N-decanoyl-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-octacosanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/28:0/10:0)