Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-triacontanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-hexanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938957
formulaC77H141NO9P
charge-1
mass1255.918541
referenceslm:000631342
Image of MNXM938957
InChIKeyCKRPZTDCPGPKDV-UWRWFODDSA-M
InChIInChI=1S/C77H142NO9P/c1-4-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-35-36-37-38-39-41-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-65-68-76(80)84-72-74(73-86-88(82,83)85-71-70-78-75(79)67-64-9-6-3)87-77(81)69-66-63-61-59-57-55-53-51-49-47-45-43-40-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-5-2/h7,10,14,16,20,22,26,28,32,34,74H,4-6,8-9,11-13,15,17-19,21,23-25,27,29-31,33,35-73H2,1-3H3,(H,78,79)(H,82,83)/p-1/b10-7-,16-14-,22-20-,28-26-,34-32-/t74-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631342 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-triacontanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-hexanoyl-ethanolamine
N-hexanoyl-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-triacontanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/30:0/6:0)