Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-triacontanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938962
formulaC87H161NO9P
charge-1
mass1396.184341
referenceslm:000631347
Image of MNXM938962
InChIKeyXKLWQRGUPYGEKJ-BWKLAEHHSA-M
InChIInChI=1S/C87H162NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-31-33-35-37-39-40-41-42-43-44-46-47-49-51-53-55-57-60-63-66-69-72-75-78-86(90)94-82-84(83-96-98(92,93)95-81-80-88-85(89)77-74-71-68-65-62-59-24-21-18-15-12-9-6-3)97-87(91)79-76-73-70-67-64-61-58-56-54-52-50-48-45-38-36-34-32-30-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19,25,27,31,33,37,39,84H,4-6,8-9,11-15,17-18,20-24,26,28-30,32,34-36,38,40-83H2,1-3H3,(H,88,89)(H,92,93)/p-1/b10-7-,19-16-,27-25-,33-31-,39-37-/t84-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631347 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-triacontanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine
N-hexadecanoyl-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-triacontanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/30:0/16:0)