Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-triacontanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938967
formulaC89H159NO9P
charge-1
mass1418.189861
referenceslm:000631352
Image of MNXM938967
InChIKeyQQTIWPQCRAACGB-DJWDSIGLSA-M
InChIInChI=1S/C89H160NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-36-38-40-41-42-43-44-45-47-48-50-52-54-56-59-62-65-68-71-74-77-80-88(92)96-84-86(85-98-100(94,95)97-83-82-90-87(91)79-76-73-70-67-64-61-58-27-24-21-18-15-12-9-6-3)99-89(93)81-78-75-72-69-66-63-60-57-55-53-51-49-46-39-37-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,18-19,21,25,27-28,32,34,38,40,58,64,67,86H,4-6,8-9,11-15,17,20,22-24,26,29-31,33,35-37,39,41-57,59-63,65-66,68-85H2,1-3H3,(H,90,91)(H,94,95)/p-1/b10-7-,19-16-,21-18-,28-25-,34-32-,40-38-,58-27-,67-64-/t86-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631352 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-triacontanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-ethanolamine
N-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-triacontanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/30:0/18:3(6Z,9Z,12Z))