Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-triacontanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938968
formulaC91H161NO9P
charge-1
mass1444.227141
referenceslm:000631353
Image of MNXM938968
InChIKeyZCQJKPUKYOVYTF-BEWVUKBDSA-M
InChIInChI=1S/C91H162NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-33-35-37-39-41-42-43-44-45-46-48-49-51-53-55-58-61-64-67-70-73-76-79-82-90(94)98-86-88(87-100-102(96,97)99-85-84-92-89(93)81-78-75-72-69-66-63-60-57-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)101-91(95)83-80-77-74-71-68-65-62-59-56-54-52-50-47-40-38-36-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,18-19,21,25,27-28,30,33,35,39,41,60,63,69,72,88H,4-6,8-9,11-15,17,20,22-24,26,29,31-32,34,36-38,40,42-59,61-62,64-68,70-71,73-87H2,1-3H3,(H,92,93)(H,96,97)/p-1/b10-7-,19-16-,21-18-,28-25-,30-27-,35-33-,41-39-,63-60-,72-69-/t88-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631353 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-triacontanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine
N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-triacontanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/30:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))