Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(11Z,14Z,17Z-eicoastrienoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938990
formulaC77H135NO9P
charge-1
mass1249.870901
referenceslm:000631375
Image of MNXM938990
InChIKeyRBYRXWTXMFKZMQ-LZJGTPMYSA-M
InChIInChI=1S/C77H136NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-46-47-50-53-56-59-62-65-68-76(80)84-72-74(87-77(81)69-66-63-60-57-54-51-48-45-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2)73-86-88(82,83)85-71-70-78-75(79)67-64-61-58-55-52-49-24-21-18-15-12-9-6-3/h7-8,10-11,16-17,19-20,25-28,30-31,33-34,74H,4-6,9,12-15,18,21-24,29,32,35-73H2,1-3H3,(H,78,79)(H,82,83)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,27-25-,28-26-,31-30-,34-33-/t74-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631375 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(11Z,14Z,17Z-eicoastrienoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine
N-hexadecanoyl-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(11Z,14Z,17Z-eicoastrienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/18:3(11Z,14Z,17Z)/16:0)