Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(11Z,14Z,17Z,20Z,23Z-hexacosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM939077
formulaC89H143NO9P
charge-1
mass1402.062821
referenceslm:000631462
Image of MNXM939077
InChIKeyTUFXIWTXKOOBRY-GQZXYQOBSA-M
InChIInChI=1S/C89H144NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-36-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-49-50-53-56-59-62-65-68-71-74-77-80-88(92)96-84-86(99-89(93)81-78-75-72-69-66-63-60-57-54-51-48-37-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)85-98-100(94,95)97-83-82-90-87(91)79-76-73-70-67-64-61-58-55-52-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7-12,16-21,25-30,34-37,39-40,51-52,54-55,61,64,70,73,86H,4-6,13-15,22-24,31-33,38,41-50,53,56-60,62-63,65-69,71-72,74-85H2,1-3H3,(H,90,91)(H,94,95)/p-1/b10-7-,11-8-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,36-34-,37-35-,40-39-,54-51-,55-52-,64-61-,73-70-/t86-/m1/s1
SMILESCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631462 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(11Z,14Z,17Z,20Z,23Z-hexacosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-ethanolamine
N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(11Z,14Z,17Z,20Z,23Z-hexacosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/26:5(11Z,14Z,17Z,20Z,23Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))